döyüşkən

döyüşkən
sif.
1. Davakar, vuruşqan, savaşqan. Döyüşkən adam. Döyüşkən xoruz. – <Səttar:> Özü arıq bir oğlandır. Amma bilirsən necə döyüşkəndir? P. M..
2. məc. Mübariz, qorxmaz, cəsarətli. <Dilbər:> Sizi isə, Gülüş, indi mən çox gözəl anlayıram. Mən də qorxaq deyiləm, yaman da döyüşkənəm. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • döyüşkənlər — is. zool. Şirin sularda və akvariumlarda yaşayan kiçik balıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döyüşkənlik — is. 1. Davakarlıq, vuruşqanlıq, savaşqanlıq. 2. məc. Mübarizlik, cəsarətlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ları — I (Ağdam, Bərdə, Gədəbəy, Salyan, Gəncə, Lənkəran, Şahbuz, Salyan, Şamaxı) 1. toyuq cinsi (Gədəbəy). – Toyuğumuzun iksi larıdı, qalannarı yox 2. döyüşkən toyuq və ya xoruz (Ağdam, Şahbuz). – Bizim bir ları xoruzumuz var; – Bı xoruz larıdı (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cəngcu — f. döyüşkən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəngavər — sif. <fars.> Cəsarətli, məharətli döyüşçü, yaxşı vuruşan, döyüşlərdə bişmiş döyüşçü; döyüşkən. Cəngavər tayfalar. – <Çopo:> Cənubda cəngavər xalqlar var, məni göndər də ordu toplayım. Ç.. <Südabə:> Səyavuşun sağlığına içdilər; O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çarpaşıq — 1. sif. Dolaşıq, dolanbac, qarışıq. Qudurğan qasırğa, çarpaşıq yollar; Yolumda zülmət var, uçurumlar var. Ə. C.. Bu çarpaşıq dalğalarda özün göstər mənə yol. S. V.. 2. is. məc. Anlaşılmazlıq, dolaşıqlıq, keşməkeş. Ah! Ölən məhəbbət! Ah! Ölən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çarxı — xoruzu – iri, döyüşkən xoruz cinsi. <Qasım əmi:> Oğlum, canın üçün, xalova deyərəm, sənə bir yaxşı çarxı xoruzu gətirsin. C. M.. ◊ Çarxı xoruzu kimi – dalaşqan, davakar adam haqqında. <Hürü:> Nə olacaq, dəliqudurmuş atan təzədən çarxı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döyüşən — f. sif. Vuruşan, vuruşqan, döyüşkən. Döyüşən xoruz, qoç. // Mübarizə edən. M. S. Ordubadinin «Döyüşən şəhər» adlı romanı tarixi hadisələrə həsr olunmuşdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gur — sif. 1. Güclü, qüvvətli, şiddətli. Günəşin gur şüaları. – Ocağı gur z. qaladı; Günortaya hazır oldu çığırtma. R. R.. Üfüqdən, buludlar arasından meşənin üzərinə alov rəngində gur şüalar çilənirdi. İ. Hüseynov. // Bərk. Ocaq gur z. yanır. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyratı — is. <Herat şəhərinin adından> Şərq muğamlarından birinin adı. Heyratı oxumaq. – Bir pərdə Çahargah, bir sim Heyratı; Bir ağız Dilqəmi gətirin mənə. M. Araz. Heyratı xoruz – iri, döyüşkən xoruz növü. Heyratı kəlağayı – iri, güllü kəlağayı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”